IPO

Индекс

17531.64

( 94.98 0.54% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 17531.64 94.98
MSE A Индекс 8218.88 52.51
MSE B Индекс 7558.49 41.51

Мэдээ мэдээлэл

9-Р САРЫН 30-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2020-09-30 14:13:07

 2020 оны  9 дүгээр сарын 30-ны өдөр энгийн арилжаагаар 28 хувьцаат компанийн 322,575 ширхэг хувьцаа мөн 1 ширхэг компанийн бондыг 39,419,910 төгрөгөөр арилжаалсан байна.

9-Р САРЫН 29-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2020-09-29 14:48:32

2020 оны  9 дүгээр сарын 29-ний өдрийн арилжаагаар 37 хувьцаат компанийн 353,818 ширхэг хувьцаа мөн 109 ширхэг компанийн бондыг 74,072,908.01 төгрөгөөр арилжаалсан байна.

9-Р САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2020-09-28 14:25:31

2020 оны  9 дүгээр сарын 28-ны өдрийн арилжаагаар 34 хувьцаат компанийн 67,716,052.11 төгрөгийн үнийн дүн бүхий  353,818 ширхэг хувьцаа арилжигдсан байна.

Бусад мэдээлэл

Товч тайлбар Татаж авах
1 Компаниудын 2020 оны эхний хагас жилийн үүргийн хэрэгжилтийн судалгаа
2 МХБ-д бүртгэлтэй ХК-иудын 2020 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлангийн хураангуй
3 МХБ-д бүртгэлтэй ХК-иудын 2019 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлангийн хураангуй
4 МХБ-д анх бүртгэгдсэн 475 компанийн дэлгэрэнгүй судалгаа
5 МХБ-д бүртгэлтэй ХК-иудын 2019 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлангийн хураангуй
6 МХБ-д бүртгэлтэй ХК-иудын 2018 оны санхүүгийн тайлангийн хураангуй
7 МХБ-д бүртгэлтэй ХК-иудын 2018 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлангийн хураангуй
8 МХБ-д бүртгэлтэй ХК-иудын 2017 оны санхүүгийн тайлангийн хураангуй
9 МХБ-д бүртгэлтэй ХК-иудын 2017 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлангийн хураангуй
10 МХБ-д бүртгэлтэй ХК-иудын 2016 оны санхүүгийн тайлангийн хураангуй
11 МХБ-д бүртгэлтэй ХК-иудын 2016 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлангийн хураангуй
12 МХБ-д бүртгэлтэй ХК-иудын 2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн хураангуй
13 МХБ-д бvртгэлтэй ХК-иудын 2015 оны 2-р улирлын санхvvгийн тайлангиийн хураангуй
14 МХБ-д бvртгэлтэй ХК-иудын 2014 оны санхvvгийн тайлангиийн хураангуй
15 МХБ-д бvртгэлтэй ХК-иудын 2014 оны 2-р улирлын санхvvгийн тайлангиийн хураангуй
16 МХБ-д бvртгэлтэй ХК-иудын 2013 оны санхvvгийн тайлангиийн хураангуй
17 МХБ-д бvртгэлтэй ХК-иудын 2012 оны санхvvгийн тайлангиийн хураангуй
18 МХБ-д бvртгэлтэй ХК-иудын 2011 оны санхvvгийн тайлангиийн хураангуй
19 МХБ-д бvртгэлтэй ХК-иудын 2010 оны санхvvгийн тайлангиийн хураангуй
20 МХБ-д бvртгэлтэй ХК-иудын 2009 оны санхvvгийн тайлангиийн хураангуй
21 2019 онд ногдол ашиг тараасан хувьцаат компаниуд
22 2018 онд ногдол ашиг тараасан хувьцаат компаниуд
23 2017 онд ногдол ашиг тараасан хувьцаат компаниуд
24 2016 онд ногдол ашиг тараасан хувьцаат компаниуд
25 2015 онд ногдол ашиг тараасан хувьцаат компаниуд
26 2014 онд ногдол ашиг тараасан хувьцаат компаниуд
27 2013 онд ногдол ашиг тараасан хувьцаат компаниуд
28 2012 онд ногдол ашиг тараасан хувьцаат компаниуд
29 Компаниудын 2019 оны үүргийн хэрэгжилтийн судалгаа
30 2011 онд ногдол ашиг тараасан хувьцаат компаниуд
31 Компаниудын 2019 оны эхний хагас жилийн үүргийн хэрэгжилтийн судалгаа
32 Компаниудын 2018 оны үүргийн хэрэгжилтийн судалгаа
33 Компаниудын 2018 оны эхний хагас жилийн үүргийн хэрэгжилтийн нэгдсэн судалгаа
34 Компаниудын 2017 оны үүргийн хэрэгжилтийн судалгаа
35 Компаниудын 2016 оны үүргийн хэрэгжилтийн судалгаа
36 Компаниудын 2016 оны эхний хагас жилийн үүргийн хэрэгжилтийн нэгдсэн судалгаа
37 Компаниудын 2015 оны эхний хагас жилийн үүргийн хэрэгжилтийн нэгдсэн судалгаа
38 Компаниудын 2014 оны үүргийн хэрэгжилтийн нэгдсэн судалгаа
39 Компаниудын 2013 оны үүргийн хэрэгжилтийн нэгдсэн судалгаа
40 2017 онд хувьцаа эзэмшигчийн хурал зарласан хувьцаат компаниуд
41 Компаниудын 2012 оны үүргийн хэрэгжилтийн нэгдсэн судалгаа
42 2018 онд хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарласан хувьцаат компаниуд
43 2016 онд хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарласан хувьцаат компаниуд
44 2015 онд хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарласан хувьцаат компаниуд
45 2014 онд хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарласан хувьцаат компаниуд
46 2013 онд хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарласан хувьцаат компаниуд
47 2012 онд хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарласан хувьцаат компаниуд
48 2018 онд хуралдсан хувьцаат компаниудын хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр
49 2017 онд хуралдсан хувьцаат компаниудын хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр
50 2016 онд хуралдсан хувьцаат компаниудын хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр
51 2015 онд хуралдсан хувьцаат компаниудын хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр
52 2014 онд хуралдсан хувьцаат компаниудын хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр
53 2013 онд хуралдсан хувьцаат компаниудын хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр
54 2012 онд хуралдсан хувьцаат компаниудын хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр
55 1993-2019 онд ногдол ашиг тараасан хувьцаат компаниуд нэгдсэн судалгаа
56 2006-2012 онуудад ногдол хувь тараасан ХК-иудын нэгдсэн судалгаа
57 1995-2015 онд тендер санал зарласан компаниудын нэгдсэн судалгаа
58 2015-2019 онд тендер санал зарласан компаниудын нэгдсэн судалгаа
59 МХБ-д бvртгэлтэй ХК-иудын хаягийн судалгаа