15981.56

( 21.11 0.13% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 15981.56 21.11
MSE A Индекс 7721.35 -1.15
MSE B Индекс 7319.77 65.71

Мэдээ мэдээлэл

5-Р САРЫН 29-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2020-05-29 14:13:15

2020 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдөр 61,700,064 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 355,989 ширхэг хувьцаа арилжаалагдсан байна.

"БОДЬ ДААТГАЛ" ХК-ИЙН СТРАТЕГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ МЭДЭГДЭЛ

2020-05-29 11:52:47

Анхдагч зах зээл дээрээс 200 сая төгрөг буюу түүнээс дээш үнийн дүнтэй захиалга өгч, үнэт цаасаа 6-аас доошгүй сарын хугацаанд тусгаарлуулах үүрэг хүлээсэн хөрөнгө оруулагчдыг стратегийн хөрөнгө оруулагч гэж тооцно.

Бусад мэдээлэл

Товч тайлбар Татаж авах
1 МХБ-д бүртгэлтэй ХК-иудын 2019 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлангийн хураангуй
2 МХБ-д анх бүртгэгдсэн 475 компанийн дэлгэрэнгүй судалгаа
3 МХБ-д бүртгэлтэй ХК-иудын 2019 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлангийн хураангуй
4 МХБ-д бүртгэлтэй ХК-иудын 2018 оны санхүүгийн тайлангийн хураангуй
5 МХБ-д бүртгэлтэй ХК-иудын 2018 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлангийн хураангуй
6 МХБ-д бүртгэлтэй ХК-иудын 2017 оны санхүүгийн тайлангийн хураангуй
7 МХБ-д бүртгэлтэй ХК-иудын 2017 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлангийн хураангуй
8 МХБ-д бүртгэлтэй ХК-иудын 2016 оны санхүүгийн тайлангийн хураангуй
9 МХБ-д бүртгэлтэй ХК-иудын 2016 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлангийн хураангуй
10 МХБ-д бүртгэлтэй ХК-иудын 2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн хураангуй
11 МХБ-д бvртгэлтэй ХК-иудын 2015 оны 2-р улирлын санхvvгийн тайлангиийн хураангуй
12 МХБ-д бvртгэлтэй ХК-иудын 2014 оны санхvvгийн тайлангиийн хураангуй
13 МХБ-д бvртгэлтэй ХК-иудын 2014 оны 2-р улирлын санхvvгийн тайлангиийн хураангуй
14 МХБ-д бvртгэлтэй ХК-иудын 2013 оны санхvvгийн тайлангиийн хураангуй
15 МХБ-д бvртгэлтэй ХК-иудын 2012 оны санхvvгийн тайлангиийн хураангуй
16 МХБ-д бvртгэлтэй ХК-иудын 2011 оны санхvvгийн тайлангиийн хураангуй
17 МХБ-д бvртгэлтэй ХК-иудын 2010 оны санхvvгийн тайлангиийн хураангуй
18 МХБ-д бvртгэлтэй ХК-иудын 2009 оны санхvvгийн тайлангиийн хураангуй
19 2019 онд ногдол ашиг тараасан хувьцаат компаниуд
20 2018 онд ногдол ашиг тараасан хувьцаат компаниуд
21 2017 онд ногдол ашиг тараасан хувьцаат компаниуд
22 2016 онд ногдол ашиг тараасан хувьцаат компаниуд
23 2015 онд ногдол ашиг тараасан хувьцаат компаниуд
24 2014 онд ногдол ашиг тараасан хувьцаат компаниуд
25 2013 онд ногдол ашиг тараасан хувьцаат компаниуд
26 2012 онд ногдол ашиг тараасан хувьцаат компаниуд
27 Компаниудын 2019 оны үүргийн хэрэгжилтийн судалгаа
28 2011 онд ногдол ашиг тараасан хувьцаат компаниуд
29 Компаниудын 2019 оны эхний хагас жилийн үүргийн хэрэгжилтийн судалгаа
30 Компаниудын 2018 оны үүргийн хэрэгжилтийн судалгаа
31 Компаниудын 2018 оны эхний хагас жилийн үүргийн хэрэгжилтийн нэгдсэн судалгаа
32 Компаниудын 2017 оны үүргийн хэрэгжилтийн судалгаа
33 Компаниудын 2016 оны үүргийн хэрэгжилтийн судалгаа
34 Компаниудын 2016 оны эхний хагас жилийн үүргийн хэрэгжилтийн нэгдсэн судалгаа
35 Компаниудын 2015 оны эхний хагас жилийн үүргийн хэрэгжилтийн нэгдсэн судалгаа
36 Компаниудын 2014 оны үүргийн хэрэгжилтийн нэгдсэн судалгаа
37 Компаниудын 2013 оны үүргийн хэрэгжилтийн нэгдсэн судалгаа
38 Компаниудын 2012 оны үүргийн хэрэгжилтийн нэгдсэн судалгаа
39 2017 онд хувьцаа эзэмшигчийн хурал зарласан хувьцаат компаниуд
40 2018 онд хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарласан хувьцаат компаниуд
41 2015 онд хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарласан хувьцаат компаниуд
42 2016 онд хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарласан хувьцаат компаниуд
43 2014 онд хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарласан хувьцаат компаниуд
44 2013 онд хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарласан хувьцаат компаниуд
45 2012 онд хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарласан хувьцаат компаниуд
46 2018 онд хуралдсан хувьцаат компаниудын хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр
47 2017 онд хуралдсан хувьцаат компаниудын хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр
48 2016 онд хуралдсан хувьцаат компаниудын хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр
49 2015 онд хуралдсан хувьцаат компаниудын хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр
50 2014 онд хуралдсан хувьцаат компаниудын хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр
51 2013 онд хуралдсан хувьцаат компаниудын хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр
52 2012 онд хуралдсан хувьцаат компаниудын хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр
53 1993-2019 онд ногдол ашиг тараасан хувьцаат компаниуд нэгдсэн судалгаа
54 2006-2012 онуудад ногдол хувь тараасан ХК-иудын нэгдсэн судалгаа
55 1995-2015 онд тендер санал зарласан компаниудын нэгдсэн судалгаа
56 2015-2019 онд тендер санал зарласан компаниудын нэгдсэн судалгаа
57 МХБ-д бvртгэлтэй ХК-иудын хаягийн судалгаа