19522.19

( -26.72 -0.14% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 19522.19 -26.72
MSE A Индекс 9042.33 -38.49
MSE B Индекс 7820.33 106.81

Мэдээ мэдээлэл

8-Р САРЫН 23-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2019-08-23 13:38:26

2019 оны 8 дугаар сарын 23-ны өдөр хоёрдогч зах зээлийн арилжаагаар 25.9 сая төгрөгийн үнэт цаас арилжаалагдсан байна.

8-Р САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2019-08-22 14:21:57

2019 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдөр хоёрдогч зах зээлийн арилжаагаар 171.1 сая төгрөгийн үнэт цаас арилжаалагдсан байна.

8-Р САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2019-08-21 15:26:21

2019 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдөр хоёрдогч зах зээлийн арилжаагаар 137.4 сая төгрөгийн үнэт цаас арилжаалагдсан байна.

Захиалгатай үнэт цаас

Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга Арилжааны үе
Симбол Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо  
AAR 3600 3600 10 3400 0 Арилжааны хаалтын үе
AAR 1355 1352 17 1345 1350 197 Арилжааны хаалтын үе
ABH 673.31 673.31 50 600 0 Арилжааны хаалтын үе
ACL 920 920 50 1058 0 Арилжааны хаалтын үе
ADB 70.4 73.93 297 70.15 74 6000 Арилжааны хаалтын үе
ADL 1600 1600 20 1365 1500 1318 Арилжааны хаалтын үе
ADU 700 708 87 700 708 1094 Арилжааны хаалтын үе
AHH 379 379 98 325 0 Арилжааны хаалтын үе
AIC 704 704 5 630 680 1200 Арилжааны хаалтын үе
ALA 350 350 200 402.5 0 Арилжааны хаалтын үе
ALD 2972 2972 10 2550 0 Арилжааны хаалтын үе
ALI 280 280 149 240 0 Арилжааны хаалтын үе
AMT 78 78 500 66 0 Арилжааны хаалтын үе
AOI 1890 1700 13 1550 1890 97 Арилжааны хаалтын үе
APU 520 520 100 518 520 129 Арилжааны хаалтын үе
ARJ 520 520 50 450 0 Арилжааны хаалтын үе
ATI 1200 1200 18 915 1100 154 Арилжааны хаалтын үе
ATR 55000 55000 4 46800 60000 44 Арилжааны хаалтын үе
BAJ 3 3 10000 3.45 0 Арилжааны хаалтын үе
BAN 1200 1190 50 1025 1200 137 Арилжааны хаалтын үе
BAZ 880.57 880.57 100 875 0 Арилжааны хаалтын үе
BBD 170 170 10 145 0 Арилжааны хаалтын үе
BDL 7990 7990 10 5700 8620 2 Арилжааны хаалтын үе
BDS 833.22 833.22 2000 832 900 99 Арилжааны хаалтын үе
BEU 500 500 50 435 550 50 Арилжааны хаалтын үе
BHG 1900 1900 17 1900 0 Арилжааны хаалтын үе
BHL 345 345 999 350 0 Арилжааны хаалтын үе
BHR 300 300 292 280 0 Арилжааны хаалтын үе
BLG 20 20 1000 23 0 Арилжааны хаалтын үе
BNG 27800 27800 3 27000 27900 44 Арилжааны хаалтын үе
BOE 1000 1000 45 1000 0 Арилжааны хаалтын үе
BRC 405 405 434 465.75 0 Арилжааны хаалтын үе
BRO 5000 5000 5 5750 0 Арилжааны хаалтын үе
BSK 2000 2000 10 1700 2000 19 Арилжааны хаалтын үе
BTG 20640 20640 0 20500 7 Арилжааны хаалтын үе
BTL 74.75 74.75 500 85.96 0 Арилжааны хаалтын үе
BUK 399 399 10 388 458.85 10 Арилжааны хаалтын үе
BUN 435 435 50 500.25 0 Арилжааны хаалтын үе
CHE 60 60 1000 69 0 Арилжааны хаалтын үе
CHR 350 350 306 306 0 Арилжааны хаалтын үе
CND 531.3 531.3 1201 610.99 0 Арилжааны хаалтын үе
DAH 10000 10000 10 8500 11500 10018 Арилжааны хаалтын үе
DAO 126.5 126.5 595 145.47 0 Арилжааны хаалтын үе
DAR 1836 1836 2632 2111 0 Арилжааны хаалтын үе
DAZ 2580 2580 50 2967 0 Арилжааны хаалтын үе
DBL 171 171 200 196.65 0 Арилжааны хаалтын үе
DES 20100 20100 0 19000 45 Арилжааны хаалтын үе
DHU 3940 3940 4 3400 3800 97 Арилжааны хаалтын үе
DLH 793 793 50 675 0 Арилжааны хаалтын үе
DMA 100 100 500 85 0 Арилжааны хаалтын үе
DRN 1550 1550 25 1400 0 Арилжааны хаалтын үе
DRU 900 900 30 775 900 90 Арилжааны хаалтын үе
DZG 150 150 500 127.5 150 500 Арилжааны хаалтын үе
ECV 5350 5350 5 4550 0 Арилжааны хаалтын үе
EER 3200 3200 0 3600 276 Арилжааны хаалтын үе
ERD 505 510 2157 510 520 8534 Арилжааны хаалтын үе
ERS 9000 9000 10 7000 9000 40 Арилжааны хаалтын үе
ETR 152 152 0 150 1421 Арилжааны хаалтын үе
GFG 708.2 708.2 20 525 0 Арилжааны хаалтын үе
GHC 12490 12490 0 12000 100 Арилжааны хаалтын үе
GOV 285.99 277.82 500 280 283 15755 Арилжааны хаалтын үе
GTJ 800 800 48 775 920 1 Арилжааны хаалтын үе
GTL 14020 14020 4 14030 0 Арилжааны хаалтын үе
GUR 63 63 1000 72.45 0 Арилжааны хаалтын үе
HAM 5200 5200 10 4500 5500 150 Арилжааны хаалтын үе
HBO 50.08 50.08 8 47 53 7963 Арилжааны хаалтын үе
HBT 200 200 100 170 0 Арилжааны хаалтын үе
HBZ 427.89 427.89 46 492.07 0 Арилжааны хаалтын үе
HGN 77 77 0 76 2000 Арилжааны хаалтын үе
HHN 1750 1750 25 1250 0 Арилжааны хаалтын үе
HHS 1050 1050 200 1001 0 Арилжааны хаалтын үе
HJL 328.8 328.8 200 378.12 0 Арилжааны хаалтын үе
HMK 2200 2200 14 1880 2200 202 Арилжааны хаалтын үе
HML 2000 2000 0 2222 54 Арилжааны хаалтын үе
HRD 3721 4279 365 4279 0 Арилжааны хаалтын үе
HRL 63 63 876 62 72 20 Арилжааны хаалтын үе
HRM 127.54 127.54 350 125 129 2620 Арилжааны хаалтын үе
HSG 1901 1901 50 1901 0 Арилжааны хаалтын үе
HSX 450 450 228 400 0 Арилжааны хаалтын үе
HTS 170 170 20 160 0 Арилжааны хаалтын үе
HUN 26 26 1000 29.9 0 Арилжааны хаалтын үе
HUT 4000 4000 10 3400 0 Арилжааны хаалтын үе
HUV 189.75 189.75 400 218.21 0 Арилжааны хаалтын үе
HUZ 430.22 430.22 100 450 0 Арилжааны хаалтын үе
HVL 55 55 1000 63.25 0 Арилжааны хаалтын үе
HZB 5320 5320 8 5320 0 Арилжааны хаалтын үе
IBA 2999 2999 0 3200 189 Арилжааны хаалтын үе
IND 1976 1976 14 1700 0 Арилжааны хаалтын үе
INT 158.7 158.7 200 182.5 0 Арилжааны хаалтын үе
INV 1907 1909 1 1752 1910 1296 Арилжааны хаалтын үе
ITL 82.1 80.2 543 79 80 843 Арилжааны хаалтын үе
JGL 124 124 500 142.6 0 Арилжааны хаалтын үе
JLT 128.03 128.03 0 126 3000 Арилжааны хаалтын үе
JTB 70 70 50 63.01 71.5 3040 Арилжааны хаалтын үе
KEK 18040 18040 0 18040 700 Арилжааны хаалтын үе
LEN 53.75 54.59 486 53.01 55 14000 Арилжааны хаалтын үе
MBG 8000 8000 0 8000 46 Арилжааны хаалтын үе
MBW 345 345 100 306.1 345 4900 Арилжааны хаалтын үе
MCH 381 381 837 381 580 300 Арилжааны хаалтын үе
MDR 189 189 500 176 220 567 Арилжааны хаалтын үе
MDZ 410.63 410.63 399 472.22 0 Арилжааны хаалтын үе
MFC 66.31 68 1746 65 68 22622 Арилжааны хаалтын үе
MIB 115 115 1000 82 115 1000 Арилжааны хаалтын үе
MIE 7000 7000 100 7000 7700 18 Арилжааны хаалтын үе
MIK 13700 13700 1 13000 13700 7 Арилжааны хаалтын үе
MMX 2495 2495 100 2550 2650 100 Арилжааны хаалтын үе
MND 5210 5175 40 5180 5200 290 Арилжааны хаалтын үе
MNG 135 135 1600 155.25 0 Арилжааны хаалтын үе
MNH 2483 2483 1 1801 0 Арилжааны хаалтын үе
MNP 551 541.43 2845 540 599 144 Арилжааны хаалтын үе
MNS 1825 1825 50 1700 0 Арилжааны хаалтын үе
MOG 17850 17850 0 17000 49 Арилжааны хаалтын үе
MRX 24 24 2458 22 24 2878 Арилжааны хаалтын үе
MSC 400 400 100 330 0 Арилжааны хаалтын үе
MSH 340 340 6 310 350 26 Арилжааны хаалтын үе
MUD 8000 8000 5 6800 0 Арилжааны хаалтын үе
MVO 1800 1800 0 2000 22 Арилжааны хаалтын үе
NEH 14000 14000 1 12000 14000 41 Арилжааны хаалтын үе
NIE 363 363 13 363 0 Арилжааны хаалтын үе
NKT 60 60 527 55 0 Арилжааны хаалтын үе
NOG 455 455 100 523.25 0 Арилжааны хаалтын үе
NRS 100 100 200 115 0 Арилжааны хаалтын үе
NUR 3700 3700 25 3145 9000 100 Арилжааны хаалтын үе
NXE 2340 2340 20 1550 2300 70 Арилжааны хаалтын үе
ONH 1923 1923 5 1635 7500 20 Арилжааны хаалтын үе
ORD 1550 1550 29 1450 0 Арилжааны хаалтын үе
RMC 26 26 2000 25.01 28 42350 Арилжааны хаалтын үе
SDT 57 57 1000 52 0 Арилжааны хаалтын үе
SES 5000 5000 11 3825 0 Арилжааны хаалтын үе
SHG 1500 1500 50 1400 1550 50 Арилжааны хаалтын үе
SHV 2380 2380 0 2499 5 Арилжааны хаалтын үе
SIL 90 90 100 80 115 15 Арилжааны хаалтын үе
SIM 165 165 500 189.75 0 Арилжааны хаалтын үе
SOH 120 120 500 105 0 Арилжааны хаалтын үе
SOR 977 977 38 860 1000 158 Арилжааны хаалтын үе
SUL 87040 87040 7 100000 109000 22 Арилжааны хаалтын үе
SUN 1150 1150 0 1150 802 Арилжааны хаалтын үе
SUU 197 195.14 1190 195 200 12173 Арилжааны хаалтын үе
SVR 7670 7670 10 8820 0 Арилжааны хаалтын үе
TAH 10000 10000 10 9200 11500 3 Арилжааны хаалтын үе
TAL 15.87 15.87 2005 18.25 0 Арилжааны хаалтын үе
TAV 13500 13500 19 10000 15500 1 Арилжааны хаалтын үе
TCK 17020 17020 1 17050 18000 35 Арилжааны хаалтын үе
TEE 9300 9300 8 9000 9200 100 Арилжааны хаалтын үе
TEX 10200 10200 0 14000 40 Арилжааны хаалтын үе
TGS 102 102 500 117.3 0 Арилжааны хаалтын үе
TLP 50 50 1000 57.5 0 Арилжааны хаалтын үе
TMZ 8190 8190 5 6650 0 Арилжааны хаалтын үе
TSA 1625 1625 28 1425 2000 100 Арилжааны хаалтын үе
TTL 6840 6840 4 6800 6860 47 Арилжааны хаалтын үе
TUM 162.01 174 1000 161 174 7045 Арилжааны хаалтын үе
TVL 1587 1587 50 1825 0 Арилжааны хаалтын үе
TVT 7000 7000 10 6500 8500 10 Арилжааны хаалтын үе
UBH 17000 17000 6 15000 0 Арилжааны хаалтын үе
UID 700 700 102 700 750 300 Арилжааны хаалтын үе
UNS 800 800 45 750 920 8 Арилжааны хаалтын үе
UYN 650 650 50 553 699 58 Арилжааны хаалтын үе
VIK 1000 1000 0 1000 1965 Арилжааны хаалтын үе