16076.12

( 76.6 0.48% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 16076.12 76.6
MSE A Индекс 8002.12 0
MSE B Индекс 7283.38 0

Мэдээ мэдээлэл

"БОДЬ ДААТГАЛ" ХК-ИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХИАЛГА АВАХ ХУВААРЬТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЛАА

2020-06-02 16:09:46

2020 оны 6 дугаар сарын 02-04-ний өдрүүдэд 08:30-18:00 цагийн хооронд, 6 дугаар сарын 08-ны өдөр 08:30-17:00 цаг хүртэл хүлээн авахаар хуваарьт өөрчлөлт орууллаа. 

6-Р САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2020-06-02 14:41:13

2020 оны 6 дугаар сарын 02-ны өдөр 17,258,733 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 110,670 ширхэг хувьцаа арилжаалагдсан байна.

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУУРЬ МЭДЛЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТ 6 ДУГААР САРЫН 15-НД ЭХЭЛНЭ

2020-06-02 11:02:54

Үнэт цаасны зах зээлийн суурь мэдлэг олгох сургалт 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн 14:00 цагт эхэлнэ.

Мэдээ мэдээлэл

ҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИУДЫН АНХААРАЛД

2020-03-26 13:16:50

Санхүүгийн хориг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх олон улсын байгууллага /FATF/-аас 2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн хурлаараа Монгол Улсыг стратегийн дутагдалтай орнууд буюу саарал жагсаалтад оруулж, хугацаатай үүрэг даалгаврыг 4 чиглэлээр өгсөн. Өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх чиглэлд Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 4.1.2-4.1.8-д заасан мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд энэ хуулиар болон Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт шалгалтыг эрсдэлд суурилсан хэлбэрээр хэрэгжүүлэх, эдгээрийг эрчимжүүлэх ажлууд хийгдэж байна.

Үүнтэй холбоотойгоор эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтад шаардагдах мэдээллийг цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх, салбарын мэдлэгийн ерөнхий түвшинг тогтоох, цаашдын сургалтын хөтөлбөрийн агуулга боловсруулах, эрсдэлийг үнэлэх зорилгоор “Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх эрсдэлийн үнэлгээний асуулга”-ыг google forum ашиглан явуулж байгаа бөгөөд Санхүүгийн зохицуулах хорооны зохицуулалттай салбарын мэдээлэх үүрэгтэй этгээдүүд бөглөж ирүүлэх шаардлагатай.

Иймд, эрсдэлийн үнэлгээний асуулгыг үнэн зөвөөр, заасан хугацаанд буюу 2020 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөрт багтаан ирүүлж, хамтран ажиллахыг хүсье.

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос шаардсан мэдээллийг заасан хугацаанд хүргүүлээгүй, хамтран ажиллахаас татгалзсан тохиолдолд Зөрчлийн тухай хуулийн 11.29 дүгээр зүйлийн 11 дэх хэсэгт “Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн хуулиар хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих зорилгоор баримт, тайлан, мэдээлэл, тайлбар гаргуулан авах талаар хуульд заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд саад учруулсан, хууль ёсны шаардлагыг биелүүлээгүй, биелүүлэхгүй байхыг уриалсан, шаардсан мэдээллийг цаг хугацаанд нь гаргаж өгөөгүй, хөндлөнгөөс нөлөөлөхийг оролдсон нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүнийг гурван мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг гучин мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.” гэж заасныг үндэслэн хариуцлагын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх нөхцөл үүсэж болохыг мэдэгдье.

ЖИЧ: МУТС эрсдэлийн үнэлгээний асуулгыг дараах холбоосоор татаж авах боломжтой:

1.      Үнэт цаасны салбар

/https://docs.google.com/forms/d/1LWRLiRwBxYzaTu_2WeuD9PrjMKkiMOJYUZgkH3alX74/edit

Түүнчлэн Хорооны цахим хуудсаар үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхтэй тэмцэх тухай асуудал, санхүүгийн зорилтот хориг арга хэмжээний журам аргачлалтай /http://www.frc.mn/d/s/24/  дарж танилцана уу.  

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО